صفحه اصلی اخبار آموزش خدمات محصولات درباره ما ارتباط با ما
سیستم مدیریت محیط زیست و انرژی ، EMS

امروزه وجود مسائلي نظير رشد جمعيت، رشد فزاينده آلودگي‌ها، کاهش منابع طبيعي و نيل به مصرف گرايي، باعث بروز مشکلاتي در سطح محيط زيست شده است. همچنين تاثيرات منفي فعاليت‌هاي صنعتي بر محيط زيست، اين موضوع را به يک معضل جهاني تبديل کرده است. کشورها و تشکل‌هاي مختلف به منظور مقابله با اين بحران، استانداردها و قوانين مرتبط را تدوین نمودند. اصل پنجاهم قانون اساسي ايران نیز به ضرورت حفاظت محيط زيست بعنوان يک وظيفه عمومي مي‌پردازد. همچنین کميته فني (TC 207) 207 سازمان بين‌المللي استاندارد (ISO) در سال1996، سري استاندارد ISO14000 را با عنوان سيستم مديريت محيط زيست، منتشر نمود. سازمان‌هاي مختلف، بخصوص بخش‌هاي توليدي و صنعتي از استقرار استاندارد ISO 14001 و تبديل شدن به صنعت سبز، استقبال گسترده ای نمودند. استاندارد ISO 14001 نيز نظير استاندارد ISO 9001 مبتني بر چرخه بهبود PDCA (برنامه ريزي، اجرا، کنترل و اقدام) می باشد و براي سازمان‌هايي که خود را متعهد به حفظ محیط زیست می دانند، کاربرد دارد.

برخي از مزاياي استقرار ISO 14001 براي سازمان‌ها عبارت است از: توجه ويژه به جنبه‌هاي زيست محيطي در توليد و ارائه خدمات ايجاد اطمينان در نزد مشتريان، سهامداران و جامعه به رعايت قوانين ملي و بين‌المللي زيست محيطي کاهش ريسک فعاليت‌هاي زيست محيطي سازمان کنترل هزينه‌ها و استفاده بهينه مواد اوليه، انرژي و منابع طبيعي کسب مجوزهاي قانوني و جلوگیری از جریمه های ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی کسب مزيت رقابتي در مقايسه با رقبا

 

شرکت کاربرد سیستم سدید (کاسیس) ، با استفاده از تجربيات متعدد خود در مميزي سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي و خصوصي در بخش‌هاي مختلف توليدي و خدماتي، به ارائه خدمات مميزي و صدور گواهينامه ISO 14001 جهت سازمان‌هاي متقاضي مي‌پردازد. با مميزي اثر بخش به سازمان‌ها فرصت مي‌دهيم تا با شناسايي نقاط قوت و ضعف خود، فعاليت‌هاي ارزش افزا را تقويت نمايند .

 

 

   
 
 
 
ورود سایت PECB